இதுக்கும் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா?


ந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்காம இருந்தாங்க...


இப்ப அதுவும் பண்ணிடாங்...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


2 comments:

வெறும்பய said...

எல்லாம் கலக் கொடும... வேறென்ன சொல்ல...

Minor Kunju said...

With your permission, I want to post this to my blog
Please

Post a Comment