வேட்டைக்காரன் சுடப்பட்ட இடங்கள்

Still copied from film “RUN” (Climax):

cid:image001.jpg@01CA7D97.440A7470

Still copied from film “Vetaiyadu Vilaiyadu” (Paartha Mudal naalae Song):

cid:image002.jpg@01CA7D97.440A7470

Koluthura Veyil-la Jerkin ah.. Adhuvum ulla Jean Shirt vera:

cid:image006.jpg@01CA7A86.3A71BFE0

Suthi nikkiravanunga lam sondha kaaranunga pola:

cid:image004.jpg@01CA7D97.440A7470

Still copied from film his already copied film “Bagavadhi”:

cid:image005.jpg@01CA7D97.440A7470

Amma thayae soru edavadhu irundha podunga ma:

cid:image006.jpg@01CA7D97.440A7470

Get up copied from film “Baasha” (even the kerchief is in YELLOW colour same as in baasha):

cid:image007.jpg@01CA7D97.440A7470

She might be the copy of Rajini’s sister in Baasha:

cid:image010.jpg@01CA7A86.3A71BFE0

Even the AUTO NUMBER is copied from baasha (Indha polapukku XEROX kadai vechi polachikalam) :

cid:image009.jpg@01CA7D97.440A7470

Atlast, he is taking Oath that he wont copy films from telugu and malayalam (Poda dai):

cid:image005.jpg@01CA7A86.3A71BFE0

FINALLY !!!!! THE JURASIC PARK TAMIL VERSION DIALOGUE

Odunga Odunga, andha KODIA MIRUGAM nammala nokki vegama varudhu:

cid:image007.jpg@01CA7A86.3A71BFE0