ஹைக்கூ.....

காகிதத்தால் செய்த ஆயுதத்தால் என்னை கொல்ல பார்க்கிறான் என் நண்பன்.!!!
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
கையில் "POWER STAR" பட டிக்கெட்....

0 comments:

Post a Comment