கம்யூட்டர் திருக்குறள்

பக் கண்டுபிடிப்பாரே ஒருத்தர் அவர்நாண‌


டிபக் செய்து விடல்.


எம்மொழி மறந்தார்க்கும் ஜாப்உண்டாம் ஜாபில்லை
சி மொழியை மறந்தவர்க்கு-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
என்னதான் பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும்


ரயில் ஏற பிளாட்பார்ம் வந்துதான் ஆகனும்

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

சன்டே அன்னிக்கு சன்ட போட முடியும்


ஆனா மன்டே அன்னிக்கு மன்டைய போட முடியுமா?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------என்னாதான் பெரிய வீரனா இருந்தாலும்


வெய்யில் அடிச்சா திரும்ம அடிக்க முடியுமா?