தத்துவம்

தத்துவம் எண் : 1001

வாழ்க்கை என்பது பனைமரம் போல.ஏறினா நுங்கு ! விழுந்தா சங்கு!!!!!!!.தத்துவம் எண் : 1002

பயம் தான் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்.....
அதனால இனிமேல் கண்ணாடிய பார்க்காதீங்க.


தத்துவம் எண் : 1003

வகுப்பறை என்பது ரயில் மாதிரி
முதல் இரண்டு பெஞ்ச் வீ ஐ பீ (VIP)
நடுவில் இரண்டு பெஞ்ச் பொது (GENERAL) கடைசி இரண்டு தூங்கும் பெஞ்ச் (SLEEPER)


தத்துவம் எண் : 1004

ஆண்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் .... பெண்கள் நிறைய கேள்வி கேட்காமல் இருந்தால்.