டாக்டர்ருக்கு ஒரு போன்

மனைவி: டாக்டர்! என் கணவர் ஒரு பேனாவை விழுங்கி விட்டார்.

டாக்டர்: இன்னும் சில நிமிஷத்தில் வந்து விடுகிறேன்

மனைவி: அதுவரை நான் என்ன செய்வது?

டாக்டர்: பென்சிலை உபயோகியுங்கள்.
ப்ரௌன் சுகர்
வீட்டுலே சுகர் இருந்தாக் கூடவா போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணும்?

நீ வேற... அவரோட வீட்டுலே ப்ரௌன் சுகர் இருந்துச்சாம்!கல்யாணம்
”ஏங்க! நமக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச அய்யரோட மகனுக்கு நாளைக்குக் கல்யாணமாம்.”

”இத்தனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சும் புரிஞ்சுக்காத மனுசனா இருக்காறே!!